Podręczna przechowalnia towarów:

„SZERMIERZ” Jacek Bujko w związku z poszukiwaniem wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu – platformy do unieruchamiania wózków inwalidzkich do zawodów szermierczych w ramach projektu pn. „Opracowanie nowego produktu w postaci platformy do unieruchamiania wózków inwalidzkich do zawodów szermierczych na rzecz firmy „SZERMIERZ” Jacek Bujko”  współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP, przedstawia zapytanie ofertowe.

 

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik do zapytania ofertowego

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.